แท็ก

"วันดื่มนมโลก"

กรมอนามัยชวนดื่มนมจืดวันละ 2 แก้ว
กรมอนามัยชวนดื่มนมจืดวันละ 2 แก้ว
กรมอนามัย ชวนคนไทยดื่มนมรสจืดวันละ 2 แก้วทุกวัน ควบคู่อาหารอื่นๆ ให้ครบ 5 หมู่อย่างหลากหลายในปริมาณที่เหมาะสม พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที เพื่อกระดูกแข็งแรง สุขภาพดี
2018-06-01 10:55:56