แท็ก

"วันช้างไทย"

“หมอล็อต”ห่วง“หมอเฒ่า”สืบสานวัฒนธรรมคนกับช้างเหลือน้อย
“หมอล็อต”ห่วง“หมอเฒ่า”สืบสานวัฒนธรรมคนกับช้างเหลือน้อย
“หมอล็อต”ยืนยันผู้ใหญ่ใน ทส. และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ให้ความสนใจมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาช้างมาโดยตลอด แต่บางเรื่องต้องใช้เวลา ระบุเป็นห่วง “หมอเฒ่า”ผู้สืบสานวัฒนธรรมคนกับช้างเหลือน้อย
2018-03-13 10:50:37