แท็ก

"ร้านขายยา"

บอร์ด สปสช.ไฟเขียว 1 ต.ค. ผู้ป่วยรับยาร้านยา
บอร์ด สปสช.ไฟเขียว 1 ต.ค. ผู้ป่วยรับยาร้านยา
บอร์ด สปสช.ไฟเขียว 1 ต.ค. “ผู้ป่วยรับยาที่ร้านยา” ลดความแออัดใน รพ. ประเดิมนำร่อง 50 รพ. ร้านยา 500 แห่ง ดูแลผู้ป่วย 4 โรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด จิตเวช พร้อมเร่งออกประกาศกำหนดค่าจัดบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ฯ รองรับ ด้าน “อนุทิน” ย้ำต้องมีกระบวนการติดตามประเมินผล
2019-09-02 17:25:38