แท็ก

"ระบายน้ำ"

รมว.เกษตรฯสั่งเร่งระบายน้ำท่วม 19 จังหวัด
รมว.เกษตรฯสั่งเร่งระบายน้ำท่วม 19 จังหวัด
รมว.เกษตรฯ สั่งกรมชลประทานเร่งระบายน้ำท่วมขัง 19 จังหวัด พร้อมให้กรมส่งเสริมการเกษตรสำรวจความเสียหายพื้นที่การเกษตร จ่ายค่าช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลัง
2019-09-01 07:32:31