แท็ก

"มัสยิด"

ศาลอินเดียตัดสิน “มัสยิดบาบรี” สร้างทับที่โบสถ์พระราม คืนให้ชาวฮินดู
ศาลอินเดียตัดสิน “มัสยิดบาบรี” สร้างทับที่โบสถ์พระราม คืนให้ชาวฮินดู
ศาลฎีกาของอินเดีย มีคำพิพากษาออกมาแล้วในวันเสาร์ ตัดสินใจสถานที่ตั้งศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นข้อพิพาทระหว่างชาวฮินดูและชาวมุสลิมในเมืองอโยธยา รัฐอุตตรประเทศ ภาคเหนือของอินเดีย เป็นของชาวฮินดู ซึ่งต้องการสร้างโบสถ์ขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ โดยคดีอ้างกรรมสิทธิ์เหนือสถานที่แห่งนี้ระหว่างประชาชน 2 ศาสนายืดเยื้อมานานกว่า 100 ปี เป็นปัญหาหนึ่งในกรณีพิพาทเรื่องดินแดนที่มีการฟ้องร้องทางการเมืองมากที่สุดในอินเดีย ถือเป็นคดีที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อน ชาวฮินดูและมุสลิมเกิดความแตกแยกบาดหมางกันอย่างรุนแรงมานานหลายสิบปี กรณีที่ตั้งของมัสยิด “บาบรี” ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16
2019-11-10 06:10:03