แท็ก

"มันสำปะหลัง"

“จุรินทร์” ประชุมเคาะ 1 ธ.ค. จ่ายส่วนต่างประกันรายได้มันสำปะหลัง
“จุรินทร์” ประชุมเคาะ 1 ธ.ค. จ่ายส่วนต่างประกันรายได้มันสำปะหลัง
“จุรินทร์” นำประชุมคณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลังเคาะ 1 ธ.ค. จ่ายส่วนต่างประกันรายได้มันสำปะหลัง กก.ละ 2.50บาท ครัวละไม่เกิน 100 ตัน เตรียมนำเข้า ครม.
2019-11-11 15:55:39
แย่แล้ว! “อีโบลาในพืช” ระบาดมันสำปะหลังแอฟริกา
แย่แล้ว! “อีโบลาในพืช” ระบาดมันสำปะหลังแอฟริกา
เชื้อไวรัสชนิดใหม่ระบาดในมันสำปะหลังกลายเป็น “อีโบลาในพืช” และอาจส่งผลกระทบอย่างหนักต่ออาหารหลักของประชากรในทวีปแอฟริกา
2018-04-14 11:40:02