แท็ก

"ภูมิลำเนา"

“หมอโสภณ” วอน ปชช.กลับภูมิลำเนาปฏิบัติตามมาตรการจังหวัดเคร่งครัด
“หมอโสภณ” วอน ปชช.กลับภูมิลำเนาปฏิบัติตามมาตรการจังหวัดเคร่งครัด
“หมอโสภณ” แนะประชาชนที่กลับภูมิลำเนา ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการในจังหวัดอย่างเคร่งครัดลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ไปสู่คนในครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว
2020-05-03 22:30:57