แท็ก

"ภาคใต้"

“สัณหพจน์” จี้ 2 กรมเร่งแก้คลื่นเซาะชายฝั่งทรัพย์
“สัณหพจน์” จี้ 2 กรมเร่งแก้คลื่นเซาะชายฝั่งทรัพย์
“สัณหพจน์” จี้ “กรมเจ้าท่า-กรมโยาธิการและผังเมือง” เร่งแก้คลื่นกัดเซาะชายฝั่งรุนแรง อ.หัวไทร ทำทรัพย์สินประชาชนเสียหายกว่า 50 ครัวเรือน
2021-01-14 16:35:31
อธิบดีกรมปศุสัตว์สั่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยภาคใต้
อธิบดีกรมปศุสัตว์สั่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยภาคใต้
อธิบดีกรมปศุสัตว์สั่งทุกหน่วยในสังกัดพื้นที่ภาคใต้ให้การช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ พร้อมเสบียงอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ ยานพาหนะ ทีมสัตวแพทย์เคลื่อนที่ และแต่งตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ออกปฏิบัติให้การช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ได้ทันที
2021-01-12 15:20:50