แท็ก

"พุกาม"

โควิด-19 เปิดช่องพวกใจบาป ย่องฉกวัตถุโบราณในพุกาม
โควิด-19 เปิดช่องพวกใจบาป ย่องฉกวัตถุโบราณในพุกาม
รัฐบาลเมียนมาต้องส่งตำรวจพร้อมอาวุธครบมือออกลาดตระเวนเพื่อคุ้มครองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพุกาม เมืองมรดกโลกอายุหลายร้อยปีที่เต็มไปด้วยเจดีย์ 3,500 องค์ หลังจากมีหัวขโมยแอบเข้ามาขโมยวัตถุโบราณล้ำค่าจากศาสนสถานเหล่านี้ เพราะถูกทิ้งร้าง ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวชมอดีตอาณาจักรพุกามแห่งนี้ ระหว่างที่เกิดการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โควิด-19 โดยพอตกค่ำ ก็จะมีเจ้าหน้าที่ประมาณ 100 นาย เดินตรวจตราทั่วพื้นที่ของเมืองพุกาม ที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ 50 ตารางกิโลเมตร พร้อมกับไฟฉายสาดส่องไปตามเจดีย์เก่าผุพัง เพื่อหาผู้บุกรุก หรือแขกไม่ได้รับเชิญในยามวิกาล ที่แอบเข้ามาโจกรรมสมบัติเก่าแก่ของชาติ
2020-07-07 15:30:05