แท็ก

"พิจิตร"

พบฟอสซิล "ต้นไม้กลายเป็นหิน" อายุกว่า 2,000 ปี
พบฟอสซิล "ต้นไม้กลายเป็นหิน" อายุกว่า 2,000 ปี
เจ้าของสวน จ.พิจิตร เตรียมปรับพื้นที่ดินปลูกมะม่วง พบฟอสซิลต้นไม้ขนาดใหญ่กลายเป็นหินมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีจำนวนมาก มีทั้งสมบูรณ์และแตกหัก
2020-02-02 13:35:46