แท็ก

"พระเจ้าอยู่หัว"

ในหลวงทรงสวมฉลองพระองค์เครื่องแบบสนามทหารบกขณะฝึกซ้อมยุทธวิธีทางทหารพร้อมเจ้าคุณพระสินีนาฏ
ในหลวงทรงสวมฉลองพระองค์เครื่องแบบสนามทหารบกขณะฝึกซ้อมยุทธวิธีทางทหารพร้อมเจ้าคุณพระสินีนาฏ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสวมฉลองพระองค์เครื่องแบบสนามทหารบก ขณะฝึกซ้อมยุทธวิธีทางทหาร พร้อมด้วย "เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี"
2021-04-21 11:16:34
ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกฯ นำ 4 รมต.ถวายสัตย์ปฏิญาณ
ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกฯ นำ 4 รมต.ถวายสัตย์ปฏิญาณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกฯ นำ 4 รมต. เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้า
2021-03-27 22:00:59
"ในหลวง-พระราชินี" เสด็จฯเปิดวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุสามเณร
"ในหลวง-พระราชินี" เสด็จฯเปิดวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุสามเณร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อม เจ้าคุณพระสินีนาฏ ไปทอดพระเนตรงานโครงการอนุรักษ์ และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร พร้อมทรงเปิดวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
2021-03-20 21:25:49
"ในหลวง-พระราชินี" เสด็จฯทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต
"ในหลวง-พระราชินี" เสด็จฯทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูร้อน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
2021-02-27 19:45:43
"ในหลวง-พระราชินี" เสด็จฯทรงเจิมเทียนรุ่งเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา
"ในหลวง-พระราชินี" เสด็จฯทรงเจิมเทียนรุ่งเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จฯทรงเจิมเทียนรุ่งเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา
2021-02-21 21:40:39
"ในหลวง-พระราชินี" ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีน
"ในหลวง-พระราชินี" ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน พุทธศักราช 2564
2021-02-12 23:25:06