แท็ก

"พระราชินี"

ในหลวงทรงขอบใจในความรักและกำลังใจ
ในหลวงทรงขอบใจในความรักและกำลังใจ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงขอบใจพสกนิกรในความรักและกำลังใจ เราต่างรักกันห่วงกัน ห่วงประเทศชาติ ช่วยกันรักษาบ้านเราด้วยความดี เพื่อความสุขและความเจริญ รักษาความวิเศษของความเป็นไทย
2020-11-10 21:55:58
"ในหลวง-พระราชินี" ทรงวางศิลาฤกษ์ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.อุดรธานี.
"ในหลวง-พระราชินี" ทรงวางศิลาฤกษ์ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.อุดรธานี.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
2020-11-10 21:20:43