แท็ก

"พนักงานสอบสวน"

กสม.จวก ตร.เลือกปฏิบัติไม่รับพนักงานสอบสวนหญิง
กสม.จวก ตร.เลือกปฏิบัติไม่รับพนักงานสอบสวนหญิง
กสม.ชี้กรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่รับพนักงานสอบสวนหญิงถือเป็นการเลือกปฏิบัติ แนะรัฐบาลดำเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ เพิ่มสัดส่วนสตรีในระบบราชการ
2018-08-06 18:55:34