แท็ก

"ผ่อนปรน"

IMF ไฟเขียวยืดผ่อนปรนหนี้ 28 ประเทศรายได้ต่ำ สู้วิกฤตโควิด-19
IMF ไฟเขียวยืดผ่อนปรนหนี้ 28 ประเทศรายได้ต่ำ สู้วิกฤตโควิด-19
คณะกรรมการบริหารของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาของมาตรการคุมภาระหนี้สินต่ออีก 6 เดือนเป็นรอบที่ 2 แก่ 28 ประเทศที่มีรายได้น้อย ท่ามกลางการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)
2020-10-07 14:40:55