แท็ก

"ผู้ติดเชื้อโควิด19รายใหม่"

ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
ศบค. เผยประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 2 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกา 1 ราย และสวีเดน 1 ราย
2020-10-13 11:50:22