แท็ก

"ผลกระทบโควิด19"

ประธาน กมธ.กีฬาถกช่วยบุคลากรกีฬาเจอวิกฤตโควิด-19
ประธาน กมธ.กีฬาถกช่วยบุคลากรกีฬาเจอวิกฤตโควิด-19
ประธาน กมธ.กีฬา หวังใช้งบกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติช่วยเหลือบุคลากรกีฬาได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ติดหลักเกณฑ์ในการใช้ไม่คล่องตัว เสนอทบทวนแก้ไข
2020-06-17 23:30:20