แท็ก

"ป่าละอู"

ชาวสวนเศร้าช้างป่าบุกกินทุเรียนเสียหายยับ
ชาวสวนเศร้าช้างป่าบุกกินทุเรียนเสียหายยับ
ชาวสวนเศร้า ช้างป่าละอูลุยกินทุเรียนเสียหายยับ หลายหมื่นบาท ทั้งที่มีการป้องกันโดยติดสัญญาณเตือนเป็นเสียงหวอเพื่อให้มีเสียงดังขณะช้างเดินผ่าน
2018-08-04 21:50:30