แท็ก

"ปืนใหญ่"

กรมศิลป์เล็งขอพระบรมราชานุญาตนำปืนใหญ่เก็บรักษา
กรมศิลป์เล็งขอพระบรมราชานุญาตนำปืนใหญ่เก็บรักษา
รมว.วัฒนธรรมเผยกรณีขุดพบปืนใหญ่แบบโบราณ ในพื้นที่สนามหลวงเป็นปืนใหญ่โบราณแบบเดียวกับที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรมศิลปากรเตรียมขอพระบรมราชานุญาตนำปืนใหญ่เก็บรักษาเป็นโบราณวัตถุ
2018-08-26 19:35:30