แท็ก

"ประชุมสภาผู้แทนราษฎร"

"ชวน" อวยพรปีใหม่ ขอชาวไทยประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้า
"ชวน" อวยพรปีใหม่ ขอชาวไทยประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้า
“ประธานรัฐสภา”อวยพรปีใหม่ ขอให้ชาวไทยประสบความสำเร็จ เจริญก้าวหน้า ชี้ปี 2563 ประเทศไทยเผชิญปัญหาโควิด-19 แต่ไม่เป็นอุปสรรคในการปฎิบัติหน้าที่สมาชิกรัฐสภา ชื่นชมทุกฝ่ายป้องกันแก้ไขปัญหา
2021-01-01 10:15:10
เสริมเก้าอี้ห้องประชุมทีโอทีโหวตเลือกนายกฯ
เสริมเก้าอี้ห้องประชุมทีโอทีโหวตเลือกนายกฯ
พรรคการเมืองเห็นตรงกันห้องประชุมใหญ่ทีโอทีเหมาะสมเลือกนายกรัฐมนตรี เสริมเก้าอี้อีก 81 ตัว ให้ครบเตรียมขอใช้งบกลาง 60 ล้านเช่าพื้นที่ระหว่างรอรัฐสภาใหม่
2019-04-18 17:35:29