แท็ก

"ประชุม"

ประชุมพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
ประชุมพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม หรือ ซีพีวี (Communist Party of Vietnam : CPV) เริ่มการประชุมใหญ่ทุก 5 ปี สภาแห่งชาติ สมัยที่ 13 เมื่อวันอังคาร ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติ ในเมืองหลวงกรุงฮานอย โดยการประชุมซึ่งจะมีขึ้นจนถึงวันที่ 2 ก.พ. วาระสำคัญที่หลายฝ่ายสนใจจับตามองคือ การแต่งตั้งผู้นำระดับสูงของประเทศ โดยผ่านรายชื่อคณะกรรมการบริหารศูนย์การพรรคฯ ชุดใหม่ รวมทั้งการแถลงผลงาน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา และแผนเป้าหมายในระยะ 5 ปีข้างหน้า ระหว่างปี พ.ศ. 2564 - 2568
2021-01-27 10:10:41
"ชวน" อวยพรปีใหม่ ขอชาวไทยประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้า
"ชวน" อวยพรปีใหม่ ขอชาวไทยประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้า
“ประธานรัฐสภา”อวยพรปีใหม่ ขอให้ชาวไทยประสบความสำเร็จ เจริญก้าวหน้า ชี้ปี 2563 ประเทศไทยเผชิญปัญหาโควิด-19 แต่ไม่เป็นอุปสรรคในการปฎิบัติหน้าที่สมาชิกรัฐสภา ชื่นชมทุกฝ่ายป้องกันแก้ไขปัญหา
2021-01-01 10:15:10