แท็ก

"บิ๊กตู่"

นายกฯเปิดบริการเรือไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม
นายกฯเปิดบริการเรือไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม
นายกฯเป็นประธานเปิดบริการเรือไฟฟ้า คลองผดุงกรุงเกษม เส้นทางเดินเรือสีเขียวสายแรกของไทย เชื่อมต่อ "ล้อ-ราง-เรือ" บริการฟรี 6 เดือน
2020-11-27 11:40:05