แท็ก

"บอสกระทิงแดง"

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเสนอนายกฯสั่งเอาผิด จนท.คดี "บอส"
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเสนอนายกฯสั่งเอาผิด จนท.คดี "บอส"
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเสนอนายกฯสั่งการ ให้นำ จนท.ผู้ทำผิดคดี "บอส" มาลงโทษเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่าง ขอให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว โปร่งใสเพื่อดำรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งกระบวนการยุติธรรมของประเทศ
2020-08-04 23:25:55