แท็ก

"บริจาค"

“เกลือ กิตติ” ทำพินัยกรรมบริจาคร่างกาย หากตายจะได้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
“เกลือ กิตติ” ทำพินัยกรรมบริจาคร่างกาย หากตายจะได้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
ร่างกายไม่ใช่ของเรา “เกลือ กิตติ” ทำพินัยกรรมบริจาคร่างกาย ให้คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล หวังตายไปก็คืนร่างกายให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่น แฟนๆ แห่ชื่นชม-ร่วมอนุโมทนาบุญอย่างคับคั่ง
2021-02-20 13:00:24
“โซล่าเทคเซ็นเตอร์” ร่วม “พระมหาสมปอง” มอบ MOBILE SOLAR GENERATOR โรงเรียนบ้านป่าว่าน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
“โซล่าเทคเซ็นเตอร์” ร่วม “พระมหาสมปอง” มอบ MOBILE SOLAR GENERATOR โรงเรียนบ้านป่าว่าน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
“โซล่าเทคเซ็นเตอร์” ร่วม “พระมหาสมปอง” มอบ MOBILE SOLAR GENERATOR โรงเรียนบ้านป่าว่าน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
2021-02-19 10:00:13