แท็ก

"นิวเดลี"

นิวเดลีเปิดเรียนอีกครั้งหลังอากาศดีขึ้น
นิวเดลีเปิดเรียนอีกครั้งหลังอากาศดีขึ้น
โรงเรียนหลายแห่งในกรุงนิวเดลี เมืองหลวงอินเดีย กลับมาเปิดเรียนอีกครั้งเมื่อวันพุธ หลังจากปิดเป็นเวลา 2 วันเนื่องจากสภาพมลพิษทางอากาศเลวร้าย โดยคุณภาพอากาศดีขึ้นเล็กน้อยในช่วงเช้าวันพุธ จากระดับ “ร้ายแรง” เหลือระดับ “แย่” จากการเปิดเผยของสำนักงานตรวจสอบคุณภาพอากาศของรัฐบาล
2019-11-07 13:15:26
ประท้วงกดดันรัฐบาลแก้ปัญหามลพิษในกรุงนิวเดลี
ประท้วงกดดันรัฐบาลแก้ปัญหามลพิษในกรุงนิวเดลี
กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประชาชนในกรุงนิวเดลี เมืองหลวงของอินเดีย จัดการประท้วงที่ประตูเมืองอินเดีย หรืออินเดีย เกต (India Gate) เมื่อวันอังคาร เพื่อแสดงพลังกดดันให้รัฐบาลแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ โดยคุณภาพอากาศในกรุงนิวเดลี ดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อวันอังคาร เนื่องจากกระแสลมพัดพามลพิษบางส่วนที่ปกคลุมเมือง ออกไป แต่คุณภาพอากาศยังอยู่ในระดับที่เป็นอันตราย
2019-11-06 13:40:27
นิวเดลี หมอกควันพิษปกคลุม เริ่มรถวิ่งสลับวัน
นิวเดลี หมอกควันพิษปกคลุม เริ่มรถวิ่งสลับวัน
กรุงนิวเดลี เมืองหลวงอินเดีย เริ่มใช้ระบบหมุนเวียนการใช้รถยนต์แล้ว หลังจากระดับมลภาวะทางอากาศอยู่ในระดับเลวร้าย โดยเริ่มจากวันที่ 4 ถึง 15 พฤศจิกายนนี้ รถยนต์ต้องวิ่งสลับวันคู่-คี่ตามแผ่นป้ายทะเบียน ซึ่งมาตรการนี้เคยใช้มาแล้ว แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่า มันจะช่วยลดปัญหามลพิษษลงได้จริง ๆ หรือไม่ ทั้งนี้ ระดับอนุภาคฝุ่นอันตรายในอากาศ หรือที่เรียกกันว่า PM2.5 อยู่ในระดับที่เกินความปลอดภัยสูงถึง 10 เท่า อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายไม่เชื่อว่ารถยนต์เป็นสาเหตุหลักของปัญหาอากาศเป็นพิษในกรุงนิวเดลี แต่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า ปัญหาการเผาวัชพืชเพื่อปรับพื้นที่ทำการเพาะปลูกของกลุ่มเกษตรกรในรัฐใกล้เคียงต่างหากที่ก่อให้เกิดปัญหา
2019-11-04 19:15:55