แท็ก

"นิคม"

“พงศพัศ”เดินหน้า “นิคมลิง”
“พงศพัศ”เดินหน้า “นิคมลิง”
“พล.ต.อ.พงศพัศ” แจงวาทกรรมจับลิงปล่อยเกาะ เดินหน้าผุด “นิคมลิง” ประชาพิจารณ์นำร่อง จ. ภูเก็ตที่แรก ให้คนกับลิงอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนมีความสุข
2018-05-16 14:05:21