แท็ก

"นายก อบจ"

"ปิยบุตร"หาเสียงนายก อบจ.อุตรดิตถ์ จบปัญหาหมาแมวจรจัด
"ปิยบุตร"หาเสียงนายก อบจ.อุตรดิตถ์ จบปัญหาหมาแมวจรจัด
"ปิยบุตร"หาเสียงช่วยผู้สมัครนายก อบจ.อุตรดิตถ์ ชู 5 นโยบายหลักจากการออกแบบร่วมกับ ปชช. จบปัญหาหมาแมวจรจัด ศูนย์ค้นหาตัวตน
2020-11-22 18:55:26