แท็ก

"นักพนัน"

“ธนกร” โต้ ”เฉลิม” สมัย พท.บ่อนก็เต็มเมือง ไม่เห็นย้ายใคร
“ธนกร” โต้ ”เฉลิม” สมัย พท.บ่อนก็เต็มเมือง ไม่เห็นย้ายใคร
“ธนกร” โต้ ”เฉลิม” สมัย พท.บ่อนก็เต็มเมือง ไม่เห็นย้ายใคร ลั่นนายกฯเอาจริง ย้ายขาดทุกคนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสอบสวนเอาผิด วอนอย่าดูแคลนคนเกษียณ ชี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นที่ยอมรับของสังคม
2021-01-30 08:25:21