แท็ก

"ทอม"

เตือนผู้ปกครองระวังโรคติดเชื้อในช่วงเปิดเทอม
เตือนผู้ปกครองระวังโรคติดเชื้อในช่วงเปิดเทอม
กรมการแพทย์เตือนผู้ปกครองเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในช่วงเปิดเทอม ทั้งโรคตาแดง โรคมือเท้าปาก โรคอุจจาระร่วง โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคไข้เลือดออก
2021-03-18 15:10:01