แท็ก

"ถวายเป็นพระราชกุศล"

กรมสุขภาพจิตมอบอุปกรณ์คนพิการถวายเป็นพระราชกุศล
กรมสุขภาพจิตมอบอุปกรณ์คนพิการถวายเป็นพระราชกุศล
กรมสุขภาพจิต มอบรถเข็นนั่ง 6ชนิดพิเศษ อุปกรณ์การแพทย์ 307 ชิ้น มูลค่าเกือบ 4 ล้านบาท ให้คนพิการโคราช ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ผุดไอเดียตั้ง“ธนาคารกายอุปกรณ์”
2019-04-02 15:40:21
รวมคนบันเทิงละทางโลกบวชทดแทนบุญคุณ ปี2560
รวมคนบันเทิงละทางโลกบวชทดแทนบุญคุณ ปี2560
เป็นอีกหนึ่งปีที่เหล่าคนดังในแวดวงบันเทิงต่างวางแผนละทางโลกเพื่ออุปสมบททดแทนบุญคุณผู้มีพระคุณและเพื่อศึกษาพระธรรมตามหลักศาสนา โดยมีคนบันเทิงที่บวชเรียนในปี 2560 ดังนี้
2017-12-26 11:55:05