แท็ก

"ตราสัญลักษณ์"

นายกฯชวนสวมเสื้อเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์ เม.ย.-ก.ค.
นายกฯชวนสวมเสื้อเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์ เม.ย.-ก.ค.
นายกรัฐมนตรีเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยประดับตราสัญลักษณ์ ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ตามอาคาร สถานที่ และบ้านเรือน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ระหว่าง เม.ย.-ก.ค.นี้
2019-03-05 16:10:45