แท็ก

"ตรวจโควิด"

“อนุทิน” ย้ำทุกคนตรวจฟรีโควิด-19
“อนุทิน” ย้ำทุกคนตรวจฟรีโควิด-19
“อนุทิน” ย้ำทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย หากเข้าข่ายอยู่ในกลุ่มเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี ไม่ต้องกลัวเรื่องค่าใช้จ่าย สปสช.รับผิดชอบค่าตรวจสำหรับคนไทยทุกสิทธิ ส่วนกรมควบคุมโรครับผิดชอบค่าตรวจแรงงานข้ามชาติ
2021-01-11 10:45:49