แท็ก

"ซีอุย"

“ศิริราช”หารือ กสม.จัดการร่าง “ซีอุย”
“ศิริราช”หารือ กสม.จัดการร่าง “ซีอุย”
“ศิริราช”แจ้งผลการดำเนินการเกี่ยวกับร่าง “ซีอุย” มีผู้แสดงตัวว่าเป็นญาติ แต่ไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ว่าเป็นญาติอย่างแท้จริง เผยหารือ กสม. เร่งศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ก่อนจัดการร่าง “ซีอุย”ต่อไป
2019-08-07 12:05:52
ศิริราชประกาศตามหาญาติ “ซีอุย”
ศิริราชประกาศตามหาญาติ “ซีอุย”
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลประกาศตามหาญาติของ “ซีอุย แซ่อึ้ง” ให้ติดต่อด่วนภายใน 4 ส.ค.นี้ หากยังไม่แสดงตัวจะขอใช้สิทธิตามกฎหมายดําเนินการกับร่างของซีอุยอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป
2019-07-04 13:40:37
ศิริราชพิจารณาฌาปนกิจ “ซีอุย”
ศิริราชพิจารณาฌาปนกิจ “ซีอุย”
ศิริราชเผยพิจารณาการฌาปนกิจ “ซีอุย แซ่อึ้ง” แต่ต้องรวบรวมเอกสารที่สำคัญ ทั้งใบมรณบัตร ใบส่งมอบร่างจากกรมราชทัณฑ์ เพื่อให้ดำเนินการฌาปนกิจเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปราศจากข้อโต้แย้งจากทุกภาคส่วน ซึ่งผลการพิจารณาจะแจ้งให้ทราบต่อไป
2019-06-21 10:20:56
ศิริราชปลดป้ายชื่อ “ซีอุย-มนุษย์กินคน”
ศิริราชปลดป้ายชื่อ “ซีอุย-มนุษย์กินคน”
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเผยปลดป้ายชื่อ “ซีอุย-มนุษย์กินคน” ออกแล้ว ยืนยันมีบุญคุณกับสังคมไทย ไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตจริงหรือไม่จริง แต่ทำให้เกิดการเรียนรู้เยอะมาก
2019-06-04 17:30:14