แท็ก

"ชะลอ"

ชาวโลกเฮ!วิจัย ”ชะลอแก่” ใกล้สำเร็จ
ชาวโลกเฮ!วิจัย ”ชะลอแก่” ใกล้สำเร็จ
ความแก่ชราเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนบนโลก ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่คณะนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโก หรือ ยูซีเอสดี (University of California San Diego : UCSD) สหรัฐอเมริกา อาจจะใกล้ประสบความสำเร็จ ในการวิจัยกรรมวิธีชะลอความแก่
2020-07-22 11:30:20