แท็ก

"ชวน_หลีกภัย"

วันเกิด 79 ปี “ชวน หลีกภัย” กราบสมเด็จพระสังฆราช
วันเกิด 79 ปี “ชวน หลีกภัย” กราบสมเด็จพระสังฆราช
“ชวน หลีกภัย” อดีตนายกรัฐมนตรี กราบถวายเครื่องสักการะและรับพรจากสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ 79 ปี ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
2017-07-26 10:00:00