แท็ก

"คำสอน"

ธรรมทานจากทุ่งกว้าง
ธรรมทานจากทุ่งกว้าง
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ใน สังยุตตนิกาย สคาถวรรค “ยาทิสํ วปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต ผลํ กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ บุคคลหว่านพืชเช่นไร ย่อมได้ผลเช่นนั้น ผู้ทำกรรมดี ย่อมได้รับผลดี ผู้ทำกรรมชั่ว ย่อมได้รับผลชั่ว”
2018-10-08 10:50:05
โลกนี้ช่างน่าอยู่"แทค"เดินตามคำสอนในหลวง ร.๙
โลกนี้ช่างน่าอยู่"แทค"เดินตามคำสอนในหลวง ร.๙
"แทค - ภรัณยู" มุ่งมั่นเดินตามคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องการแบ่งปันที่ทุกคนควรมีให้แก่เพื่อนมนุษย์ ย้ำให้คนไทยรู้ รัก สามัคคี มีน้ำใจให้กัน ...
2018-02-25 17:00:31