แท็ก

"ขนส่ง"

เปิดศูนย์บริการจัดหางานสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ (คลิป)
เปิดศูนย์บริการจัดหางานสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ (คลิป)
ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน เปิดศูนย์บริการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน ณ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ให้บริการคนหางานแบบครบวงจร พร้อมคุ้มครองดูแลคนหางานให้ได้รับสิทธิตามกฎหมาย อำนวยความสะดวกขยายการให้บริการแก่ประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2019-10-16 14:40:03
ยานขนส่งญี่ปุ่นเดินทางถึงไอเอสเอส
ยานขนส่งญี่ปุ่นเดินทางถึงไอเอสเอส
ยานขนส่งอวกาศ เอช-ทู (H-II) ขององค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ จาซา (Japan Aerospace Exploration Agency : JAXA) เดินทางถึง และประสบความสำเร็จในการเชื่อมต่อกับ สถานีอวกาศนานาชาติ (ไอเอสเอส) เมื่อวันเสาร์
2019-09-29 09:35:03
ยานขนส่งอวกาศญี่ปุ่นเดินทางสู่ไอเอสเอส
ยานขนส่งอวกาศญี่ปุ่นเดินทางสู่ไอเอสเอส
องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ จาซา (Japan's Aerospace Exploration Agency : JAXA) ส่งยานอวกาศ นำเสบียงที่จำเป็นอย่างยิ่ง ไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ หรือ ไอเอสเอส ที่โคจรอยู่นอกโลก เมื่อวันอังคาร (24 ก.ย.)
2019-09-25 09:00:49
เชียงใหม่ลงนามความร่วมมือระบบขนส่งลดพลังงานลดก๊าซเรือนกระจก
เชียงใหม่ลงนามความร่วมมือระบบขนส่งลดพลังงานลดก๊าซเรือนกระจก
เชียงใหม่ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านระบบขนส่งมวลชน มุ่งหวังให้เกิดเครือข่ายการพัฒนาระบบขนส่งที่ยั่งยืน ลดพลังงาน ลดก๊าซเรือนกระจก แก้ปัญหาการจราจรแออัดในพื้นที่
2019-05-30 19:15:05
นายกฯย้ำ รมต.ขนส่งอาเซียนสร้างความเชื่อมโยงไร้รอยต่อ
นายกฯย้ำ รมต.ขนส่งอาเซียนสร้างความเชื่อมโยงไร้รอยต่อ
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครั้งที่ 24 ย้ำต้องเร่งสร้างความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อทั้งภายในและภายนอก สร้างประชาคมอาเซียนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เชื่อมั่นการประชุมครั้งนี้ยกระดับความร่วมมือด้านการขนส่งอาเซียนไปสู่การขนส่งสีเขียว เชื่อมโยงการขนส่งในภูมิภาคและนอกภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน
2018-11-08 14:20:06
กรมการขนส่งฯ พร้อมเพิกถอนใบขับขี่ตลอดชีวิต “เก่ง เกียร์อาร์”
กรมการขนส่งฯ พร้อมเพิกถอนใบขับขี่ตลอดชีวิต “เก่ง เกียร์อาร์”
กรมการขนส่งทางบก ระบุหากศาลยืนยัน ว่ามีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพ ของ “เก่ง เกียร์อาร์” กรมการขนส่งทางบกก็สามารถดำเนินการเพิกถอนได้ทันที
2018-09-11 12:40:35
นายกฯหวังระบบขนส่งสาธารณะแก้ปัญหาจราจร กทม.
นายกฯหวังระบบขนส่งสาธารณะแก้ปัญหาจราจร กทม.
นายกฯชี้ปัญหาจราจรใน กทม. เป็นปัญหาสะสม จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ไร้ยุทธศาสตร์ ไร้ข้อจำกัด ไม่เป็นไปตามผังเมือง รถยนต์เพิ่มขึ้น 4% ต่อปี สร้างถนนยาก แพง ใช้เวลานาน ผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการคือลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะการผลักดันให้ระบบรางเป็นแกนหลัก ในการเดินทาง และขนส่ง
2018-08-17 21:40:22