แท็ก

"กู้ยืมเงิน"

กกต.มีมติเสียงข้างมากชงศาล รธน.ยุบ “อนาคตใหม่”
กกต.มีมติเสียงข้างมากชงศาล รธน.ยุบ “อนาคตใหม่”
กกต.แจงมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่กรณีกู้ยืมเงิน “ธนาธร” 191.2 ล้าน
2019-12-11 16:40:41
กรมการจัดหางานให้กู้ยืมเงินดอกเบี้ย 0 เปอร์เซ็นต์
กรมการจัดหางานให้กู้ยืมเงินดอกเบี้ย 0 เปอร์เซ็นต์
กรมการจัดหางานสร้างสุขปีใหม่ มอบโครงการ “สร้างสุขแก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านและชุมชน” กู้ยืมเงินเพื่อขยายการผลิต วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท สำหรับประเภทบุคคล และวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท สำหรับกลุ่มบุคคล อัตราดอกเบี้ย 0 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี ตั้งแต่วันนี้ – 29 ก.พ.63
2019-12-10 11:20:32
เหรัญญิก อนค.แจงเหตุยื่นหลักฐานกู้ยืมเงิน “ธนาธร”ล่าช้า
เหรัญญิก อนค.แจงเหตุยื่นหลักฐานกู้ยืมเงิน “ธนาธร”ล่าช้า
เหรัญญิกพรรคอนาคตใหม่แจงเหตุยื่นหลักฐานกู้ยืมเงิน “ธนาธร” ต่อ กกต.ล่าช้า เหตุขอในสิ่งที่ทำได้ยาก ขอขยายเวลาอีก 120 วัน
2019-12-02 18:25:03
กกต.จี้ “อนาคตใหม่”ส่งเอกสารกู้ยืมเงิน “ธนาธร”
กกต.จี้ “อนาคตใหม่”ส่งเอกสารกู้ยืมเงิน “ธนาธร”
กกต.มีมติเอกฉันท์ให้พรรคอนาคตใหม่ ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน “ธนาธร” มาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม หลังคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคําร้องฯ เคยเรียกเอกสารไปแล้ว แต่ไม่ได้จัดส่งให้
2019-11-19 10:20:21