แท็ก

"กำนันตุ้ย"

"กำนันตุ้ย"ลั่นต้องช่วยเหลือชาวบ้านเร่งด่วนจากวิกฤตโควิด-19
"กำนันตุ้ย"ลั่นต้องช่วยเหลือชาวบ้านเร่งด่วนจากวิกฤตโควิด-19
"กำนันตุ้ย"ถือฤกษ์ดี 9 โมงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเดิมทำงานนายก อบจ.ราชบุรีวันแรก ลั่นต้องช่วยเหลือชาวบ้านเร่งด่วนจากวิกฤตโควิด-19 สานต่องานที่ค้างให้เกิดความต่อเนื่อง ขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่น-มั่นใจ หวังพัฒนาขับเคลื่อนยกระดับให้ทัดเทียมจังหวัดใหญ่
2021-01-18 23:35:41
"กำนันตุ้ย"เล็งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ราชบุรี
"กำนันตุ้ย"เล็งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ราชบุรี
"กำนันตุ้ย"เล็งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ราชบุรี ชี้ระบบขนส่ง-สาธารณสุข-อินเทอร์เน็ต สิ่งจำเป็นต้องทำควบคู่กับนโยบายท่องเที่ยว หวังยกระดับคุณภาพชีวิตชาวบ้าน
2020-12-16 19:10:52