แท็ก

"การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค"

เผยทุกปีไทยใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 2 - 3 %
เผยทุกปีไทยใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 2 - 3 %
ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ระบุประเทศไทยมีอัตราการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 2 - 3 เปอร์เซ็นต์ทุกปี พร้อมพัฒนาพลังงานไฟฟ้าสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ มีพลังงานไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการของคนทั้งประเทศ เตรียมจัดการประชุมระดับโลก 19 - 23 มี.ค. 2562
2019-01-26 21:35:57