แท็ก

"กลับไทย"

อธิบดีกรมการจัดหางานแจงมาตรการควบคุมตัว "ผีน้อย"
อธิบดีกรมการจัดหางานแจงมาตรการควบคุมตัว "ผีน้อย"
อธิบดีกรมการจัดหางานเผยมาตรการรองรับแรงงานไทยในเกาหลีใต้ กลุ่มที่เดินทางจาก "เมืองแทกู-คย็องซังเหนือ" ให้เฝ้าระวังอาการที่เกาหลีใต้ 14 วัน คัดกรองก่อนขึ้นเครื่อง คัดกรองที่ด่านควบคุมโรคที่ท่าอากาศยาน หากตรวจพบว่ามีไข้ จะส่งตัวตามขั้นตอนของ สธ. แต่หากตรวจแล้วไม่มีไข้ จะจัดรถส่งตัวไปสถานที่ควบคุมโรคที่รัฐกำหนด 14 วัน ส่วนกลุ่มที่เดินทางจากเมืองอื่นในเกาหลีใต้ จะใช้มาตรการเดียวกัน หากตรวจแล้วไม่มีไข้ จัดรถส่งตัวไปสถานที่ควบคุมโรคท้องถิ่น 14 วัน
2020-03-04 16:55:58