แท็ก

"กระทรวงแรงงาน"

“หม่อมเต่า”มอบเงินแสนแรงงานไทยกลับจากญี่ปุ่น (คลิป)
“หม่อมเต่า”มอบเงินแสนแรงงานไทยกลับจากญี่ปุ่น (คลิป)
รมว.แรงงาน มอบประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น 94 คน จำนวนเงินกว่า 23 ล้านบาท พร้อมมอบโอวาท นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
2019-10-16 15:50:03