แท็ก

"กระทรวงแรงงาน"

“สุชาติ”ชี้ช่องสถานประกอบกิจการกู้เงินฟื้นฟูหลังน้ำลด
“สุชาติ”ชี้ช่องสถานประกอบกิจการกู้เงินฟื้นฟูหลังน้ำลด
“สุชาติ” แนะสถานประกอบกิจการในพื้นที่ภาคใต้ได้รับผลกระทบน้ำท่วม กู้เงินกองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯ ดอกเบี้ยต่ำ ปลอดเงินต้นในปีแรก ฟื้นฟูกิจการหลังน้ำลด
2020-12-11 12:20:38
“หม่อมเต่า”มอบเงินแสนแรงงานไทยกลับจากญี่ปุ่น (คลิป)
“หม่อมเต่า”มอบเงินแสนแรงงานไทยกลับจากญี่ปุ่น (คลิป)
รมว.แรงงาน มอบประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น 94 คน จำนวนเงินกว่า 23 ล้านบาท พร้อมมอบโอวาท นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
2019-10-16 15:50:03