แท็ก

"กระทรวงการต่างประเทศ"

กระทรวงการต่างประเทศ แถลงเสียใจ ส่งบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์ไม่ทัน
กระทรวงการต่างประเทศ แถลงเสียใจ ส่งบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์ไม่ทัน
จากกรณีส่งบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์ล่าช้า ไม่ทันเวลาที่กำหนด จนส่งผลให้บัตรทั้งหมดหลายเป็นบัตรเสีย ล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศ ออกแถลงการณ์ชี้แจง กรณีการจัดส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจากประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้ากว่ากำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
2019-03-26 11:28:11