แท็ก

"กรรมการ"

เอสโซ่พร้อมหนุนอาชีวะ พัฒนาวิทยาศาสต์แก้ปัญหาชุมชน
เอสโซ่พร้อมหนุนอาชีวะ พัฒนาวิทยาศาสต์แก้ปัญหาชุมชน
เอสโซ่ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาฯ และ Startup Thailand จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดกิจกรรมขยายผลจากโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษาสู่ชุมชน เพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ
2020-09-23 17:19:57