แท็ก

"กรมควบคุมมลพิษ"

คพ.เตือนรับมือ PM2.5 สูงขึ้น รถกลับเข้า กทม.หลังปีใหม่
คพ.เตือนรับมือ PM2.5 สูงขึ้น รถกลับเข้า กทม.หลังปีใหม่
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประสานหน่วยงานต่าง ๆ เตรียมพร้อมรับมือ PM2.5 คาดว่าจะสูงขึ้นตามปริมาณยานพาหนะที่กลับเข้าสู่ กทม. หลังเทศกาลปีใหม่
2020-01-03 10:35:48