แท็ก

"กฎหมายทำแท้ง"

ประกาศแล้ว พ.ร.บ.อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ทำแท้งได้
ประกาศแล้ว พ.ร.บ.อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ทำแท้งได้
ประกาศแล้ว พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา หญิงอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ทำแท้งได้ แต่หากเกิน 12 สัปดาห์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2021-02-07 10:47:26
ครม.ไฟเขียวร่าง ก.ม.หญิงตั้งครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ทำแท้งได้
ครม.ไฟเขียวร่าง ก.ม.หญิงตั้งครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ทำแท้งได้
รองโฆษกรัฐบาลเผย ครม.ไฟเขียว ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และ มาตรา 305 ว่าด้วยความผิดฐานทำให้แท้งลูก อนุญาตให้หญิงตั้งครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ทำแท้งได้
2020-11-17 18:25:03