แท็ก

"กฎหมาย"

ฝรั่งเศสจ่อออก กม.ห้ามตรวจซิง
ฝรั่งเศสจ่อออก กม.ห้ามตรวจซิง
รัฐบาลฝรั่งเศสเตรียมออกกฎหมาย ที่มีบทลงโทษจำคุกและปรับ สำหรับแพทย์ที่รับตรวจ และออกใบประกาศรับรอง “ความสาวบริสุทธิ์” สำหรับผู้หญิงและเด็กสาวมุสลิมบางส่วน ที่กระทำกันเป็นประเพณีก่อนการสมรส
2020-10-07 10:30:31