แท็ก

" newtv18"

เอสโซ่-เอ็กซอนโมบิลรับโล่องค์กรดีเด่นด้านพลังงานและการพัฒนาสังคม
เอสโซ่-เอ็กซอนโมบิลรับโล่องค์กรดีเด่นด้านพลังงานและการพัฒนาสังคม
เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยรับโล่เกียรติคุณในฐานะองค์กรดีเด่นด้านพลังงานและการพัฒนาสังคม จากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
2020-11-30 15:03:20
เอสโซ่ และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล มอบตู้เหล็กเพื่อศูนย์เมอร์ซี่ คลองเตย
เอสโซ่ และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล มอบตู้เหล็กเพื่อศูนย์เมอร์ซี่ คลองเตย
เอสโซ่ และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยมอบตู้เอกสารสำนักงานจำนวน 100 ตู้แก่มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่)
2020-08-11 18:00:23