แท็ก

" 5"

1 ส.ค. ร่วมชำแหละเงินกู้ฟื้นฟูโควิด ช่วยเศรษฐกิจหรือเป็นพิษกับประชาชน
1 ส.ค. ร่วมชำแหละเงินกู้ฟื้นฟูโควิด ช่วยเศรษฐกิจหรือเป็นพิษกับประชาชน
"สถาบันอิศรา" เชิญชวนผู้สนใจร่วมรับฟัง "ชำแหละเงินกู้ฟื้นฟูโควิด : ช่วยเศรษฐกิจหรือเป็นพิษกับประชาชน" ผ่านการวิเคราะห์จาก 5 ผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ
2020-07-28 10:45:34