แท็ก

" สหพัฒน์"

บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล ในเครือสหพัฒน์ เพิ่ม “ตู้ปันน้ำใจ ไอ.ซี.ซี.ปันสุขสู่ประชาชน” ทั่วประเทศ
บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล ในเครือสหพัฒน์ เพิ่ม “ตู้ปันน้ำใจ ไอ.ซี.ซี.ปันสุขสู่ประชาชน” ทั่วประเทศ
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในเครือสหพัฒน์ จัดตั้ง “ตู้ปันน้ำใจ ไอ.ซี.ซี.ปันสุขสู่ประชาชน” 9 ภูมิภาค ทั่วประเทศ ส่งใจ เพื่อเยียวยาจิตใจ ผ่านวิกฤต Covid-19 นี้ไปด้วยกัน
2020-06-05 11:20:26