"ปตท.-บางจาก"แจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมัน

2022-05-15 20:11:16

"ปตท.-บางจาก"แจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมัน

Advertisement

"ปตท.-บางจาก"แจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซิน 60 สตางค์ต่อลิตร ส่วนน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ E85 ปรับขึ้นราคา 1 บาทต่อลิตร น้ำมันดีเซลพรีเมียม B7 ปรับขึ้นราคา 1 บาทต่อลิตร มีผลตี  5 วันที่ 16 พ.ค. 65 เป็นต้นไป


เมื่อวันที่ 15 พ.ค.65 ปตท. และ บางจาก แจ้งปรับขึ้นราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซิน 60 สตางค์ต่อลิตร  ส่วนน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ E85 ปรับขึ้นราคา 1 บาทต่อลิตร และ น้ำมันดีเซลพรีเมียม B7 ปรับขึ้นราคา 1 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลอื่น ๆ ราคาคงเดิม มีผลวันที่ 16 พ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป